Warunki usługi

Witamy w FlipBuilder.com („FlipBuilder”, „Platforma” lub „Witryna”, „Witryna”), stronie zależnej Wonder Idea Technology Limited (zwanej dalej „Wonder Idea”, „my”, „nas” lub „Firma” ).

Niniejsze warunki świadczenia usług („Warunki”, „Umowa”) regulują dostęp użytkownika do aplikacji i usług FlipBuilder („Usługi” lub „Usługa”), dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z Usług.

Zgodnie z niniejszą umową (i) „Usługi” oznaczają wszelkie usługi internetowe lub inne oferowane przez Spółkę, w tym między innymi wymienione w niniejszej Umowie, za pośrednictwem strony internetowej będącej własnością lub kontrolowanej przez Spółkę, za pośrednictwem system społecznościowy, oprogramowanie komputerowe, aplikacja mobilna na telefon komórkowy lub w inny sposób; (ii) „Treści opublikowane” oznaczają zasoby cyfrowe przesłane i opublikowane za pośrednictwem Usług; (iii) „Zasoby przed publikacją” oznaczają nieprzetworzone treści redakcyjne (np. tekst, obrazy, informacje o układzie) przesłane na naszą Platformę; (iii) „Zgłoszenia użytkownika” oznaczają łącznie Opublikowane treści i Zasoby przed publikacją, a także każdy element treści lub inne materiały (w tym między innymi obrazy, łącza, dokumenty, tekst, pisma, fotografie, grafiki, filmy wideo, kartki z życzeniami, „Skórki”, „Szkice” lub pliki) przesłane przez użytkownika za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób zintegrowane z Usługą przez użytkownika; (iv) „Sztuka stworzona przez użytkownika” oznacza wszelką własność intelektualną stworzoną przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług.

Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli korzystasz z Usług w imieniu organizacji, zgadzasz się na niniejsze Warunki dla tej organizacji i obiecujesz, że masz upoważnienie do związania tej organizacji tymi warunkami. W takim przypadku „ty” i „twój” będą odnosić się do tej organizacji.

Uzyskując dostęp do naszej witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na Warunki, które podlegają Główne warunki świadczenia usług („Warunki główne”) które są włączone przez odniesienie, a ponadto zgadzasz się przestrzegać wszystkich tych postanowień i warunków.

Niniejsze Warunki dotyczą korzystania z naszej strony internetowej, a także innych stron, informacji, oprogramowania, usług, produktów i treści, które mogą być obsługiwane, hostowane lub zarządzane przez FlipBuilder lub jej podmioty stowarzyszone. Niektóre z tych produktów i usług mogą wymagać korzystania z Konta („Konto”), a niniejsze warunki zawierają warunki, które mają zastosowanie do korzystania z takich produktów i usług. Korzystając z naszych Usług lub kończąc proces rejestracji w celu uzyskania i korzystania z Konta, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową tak długo, jak długo jesteś członkiem. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową, prosimy nie rejestrować się w naszej Witrynie ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do naszej Witryny ani z niej korzystać.

Możesz korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Możesz korzystać z Usługi tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do zawarcia umowy z FlipBuilder i nie jest to zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Usługi mogą z czasem ulegać zmianom w miarę udoskonalania i dodawania kolejnych funkcji.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z Warunków niniejszych Warunków świadczenia usług, Twoje upoważnienie do korzystania z naszych Usług automatycznie wygasa.

1. Korzystanie z Usługi

1.1 Korzystanie z witryny – co zapewnia FlipBuilder

Firma udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej ograniczonej licencji na korzystanie z Usługi i wyświetlanie wyników takiej Usługi („Format Zastrzeżony”). Zgadzasz się nie kopiować ani rozpowszechniać zawartości Usługi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach. Zgadzasz się również, że nie masz prawa dostępu, przeglądania ani zmiany jakiegokolwiek kodu źródłowego lub kodu wynikowego Firmy.

Firma udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej licencji na umieszczenie kopii formatu zastrzeżonego na własnej osobistej stronie internetowej lub na stronie internetowej strony trzeciej, która jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

Wreszcie, Firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług lub zmiany treści Usług w dowolny sposób i w dowolnym czasie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, bez odpowiedzialności.

1.2 Korzystanie z Witryny – Twoje obowiązki

Oświadczasz i zgadzasz się, że:

 • Możesz zawrzeć tę umowę. Masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia umowy reprezentowanej przez niniejsze Warunki oraz do przestrzegania wszystkich warunków niniejszych Warunków;
 • Usługa wymaga, aby wszystkie osoby miały ukończone 13 lat, zanim założą konto. Jeśli jesteś w wieku od 13 lat do pełnoletności w miejscu zamieszkania, Twój opiekun prawny musi zapoznać się z warunkami korzystania z usługi i wyrazić na nie zgodę. Tworzenie konta przy użyciu fałszywych informacji jest naruszeniem naszych warunków.
 • Będziesz związany dodatkowymi zasadami lub zasadami opublikowanymi w ramach lub w odniesieniu do dowolnej aplikacji („aplikacji”), forum, konkursu lub gry udostępnianych w Usługach;
 • Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, nie będziesz kopiować, redystrybuować, publikować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów z Usług bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki;
 • Każda Sztuka stworzona przez użytkownika jest twoją oryginalną pracą, a twój wkład w Dzieło stworzone przez użytkownika nie narusza praw do prywatności osób trzecich, praw do reklamy, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej;
 • Wszelkie Zgłoszenia Użytkownika stanowią Twoją oryginalną pracę, a Twój wkład w Zgłoszenia Użytkownika nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • Zgadzasz się zapłacić wszystkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne kwoty w odniesieniu do Twojego wkładu w Dzieła stworzone przez użytkownika i Zgłoszenia użytkowników;
 • Masz prawo do wyświetlania każdego elementu Grafiki stworzonej przez użytkownika i Zgłoszeń użytkownika, które udostępniłeś za pośrednictwem Usług, w tym prawo do wyświetlania wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych i podobnej własności intelektualnej;
 • Nie polegasz na Firmie w zakresie monitorowania lub edytowania Usług;
 • Usługi mogą zawierać treści, które uznasz za obraźliwe, a Ty zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń, jakie możesz mieć w związku z oglądaniem takich treści.
 • Przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych oraz ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania, które mają miejsce pod Twoim identyfikatorem użytkownika lub hasłem, w tym za treść publikowanych materiałów.

2. Konto 

2.1 Gość

Możesz przeglądać Witrynę bez zakładania konta, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Będziemy rejestrować podstawowe informacje analityczne w celu ulepszenia naszych usług, możesz dowiedzieć się więcej w naszej Polityce prywatności.

2.2 Utwórz konto 

Aby móc w pełni korzystać z funkcji Usługi, należy zarejestrować konto lub zalogować się do Usługi za pomocą obsługiwanej przez nas platformy innej firmy („Usługa zintegrowana”). Korzystanie z dowolnego konta w usłudze zintegrowanej podlega wszelkim warunkom, warunkom i zasadom, w tym polityce prywatności, tej usługi zintegrowanej. Gdy korzystasz z Usługi w celu przesyłania, pobierania lub kupowania treści lub jakichkolwiek produktów, usług lub informacji, możesz zostać poproszony o podanie hasła. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera lub urządzenia, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane w ramach Twojego konta lub hasła. Zgadzasz się, że informacje, które podajesz podczas rejestracji i w każdym innym czasie, będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Zgadzasz się również, że zapewnisz, że te informacje będą zawsze dokładne i aktualne. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje konto nie jest już bezpieczne (np. w przypadku utraty, kradzieży lub nieuprawnionego ujawnienia lub użycia identyfikatora konta, hasła lub dowolnego numeru karty kredytowej, debetowej lub obciążeniowej, jeśli dotyczy), musisz nas natychmiast powiadomić. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za straty poniesione przez FlipBuilder lub inne osoby z powodu nieautoryzowanego użycia konta w Usłudze.

Wszystkie rachunki FlipBuilder są niezbywalne, a wszelkie prawa do nich wygasają z chwilą śmierci posiadacza rachunku. Możesz zmienić lub poprawić informacje o swoim koncie w dowolnym momencie, logując się na swoje konto FlipBuilder.

Bez uszczerbku dla twoich ustawowych praw, jeśli zapomnisz hasła i w inny sposób nie będziesz mógł zweryfikować swojego konta w FlipBuilder, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że twoje konto może być dla ciebie niedostępne i że wszystkie dane powiązane z kontem mogą nie być możliwe do odzyskania.

Możesz korzystać z Usługi tylko do plików utworzonych przez usługi FlipBuilder, takich jak HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, „pliki”, „mobilne” foldery lub powiązane pliki, których użyłeś w utworzonych flipbookach, takich jak obrazy, dźwięki, filmy itp.

Jeśli korzystasz z Usługi do hostowania innych plików, możemy zatrzymać, zawiesić lub zmodyfikować Usługę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Możemy również usunąć wszelkie treści z naszego Serwisu według własnego uznania.

2.3 Zawieszenie konta

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Usług w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, z powiadomieniem lub bez. W przypadku wykrycia niewłaściwej aktywności wszystkie konta danego Klienta zostaną dezaktywowane do czasu zakończenia dochodzenia. Na przykład możemy zawiesić lub zakończyć korzystanie z nich, jeśli nie przestrzegasz niniejszych Warunków lub korzystasz z Usług w jakikolwiek sposób, który spowodowałby odpowiedzialność prawną lub zakłócił korzystanie z Usług przez innych. Jeśli zawiesimy lub zakończymy korzystanie z usługi, postaramy się powiadomić Cię z wyprzedzeniem i pomóc Ci odzyskać dane, chociaż mogą wystąpić pewne przypadki (na przykład wielokrotne lub rażące naruszenie niniejszych Warunków, orzeczenie sądowe lub zagrożenie dla innych użytkowników) gdzie możemy natychmiast zawiesić. Nie otrzymasz kredytu za czas zawieszenia Twoich książek. Chociaż zdecydowanie wolimy, abyś został, możesz przestać korzystać z Usług w dowolnym momencie.

3. Płatności i opłaty

3.1 Usługi płatne

Z niektórymi częściami Usługi mogą być powiązane opłaty (każda z nich to „Usługa płatna”). Będziesz mieć możliwość przejrzenia i zaakceptowania opłat, które zostaną naliczone przed skorzystaniem z płatnej usługi. W dowolnym momencie możemy zmienić opłaty za dowolną część Usługi. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie opłaty podane są w dolarach amerykańskich. Jedną z takich płatnych usług może być funkcja sprzedaży cyfrowej, dokładniej opisana w sekcji Sprzedaż cyfrowa poniżej.

3.2 Bezpłatna wersja próbna

Możemy udostępnić bezpłatną wersję próbną Usługi Płatnej bez opłat („Bezpłatny okres próbny”). Może być wymagane wprowadzenie metody płatności (zdefiniowanej poniżej) w celu zarejestrowania się na bezpłatny okres próbny. Odpowiednia usługa płatna rozpocznie się automatycznie, a metoda płatności zostanie obciążona zgodnie z punktem 3.3, pod koniec bezpłatnego okresu próbnego, chyba że zalogujesz się na swoje konto i anulujesz usługę płatną przed końcem bezpłatnego okresu próbnego.

3.3 Informacje dotyczące płatności

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe uiszczenie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z Usługami przy użyciu prawidłowej metody płatności. Decydując się na zakup lub inne korzystanie z Płatnej Usługi, upoważniasz FlipBuilder lub zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności do obciążenia karty kredytowej lub innej metody płatności zidentyfikowanej przez Ciebie („Metoda płatności”), z której oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do korzystania , wszystkie należne opłaty za tę Usługę płatną, w tym wszystkie należne podatki. W przypadku zakupów jednorazowych Płatnych Usług (tj. nie subskrypcji), Twoja Metoda Płatności zostanie obciążona za tę Płatną Usługę w dniu dokonania zakupu.

3.4 Subskrypcje

W przypadku zakupu subskrypcji usług płatnych:
Twoja „Data rozliczenia subskrypcji” to data zakupu pierwszej subskrypcji usługi płatnej. Na przykład, jeśli zakupisz pierwszą subskrypcję płatnej usługi 10 stycznia: (1) data rozliczenia subskrypcji za pierwszą subskrypcję miesięczną i wszystkie inne zakupione subskrypcje miesięczne to 10 dzień każdego miesiąca, (2) data rozliczenia subskrypcji w przypadku pierwszej rocznej subskrypcji przypada 10 stycznia każdego roku, a (3) data rozliczenia subskrypcji dla wszystkich kolejnych zakupów rocznych subskrypcji będzie przypadać w najbliższym 10. miesięcznym dniu kalendarzowym po dacie zakupu. Twoja metoda płatności zostanie automatycznie obciążona w dniu rozliczenia subskrypcji wszystkimi stosownymi opłatami za następny miesiąc lub rok, w zależności od przypadku. W przypadku jakiejkolwiek subskrypcji usługi płatnej zakupionej po ustaleniu daty rozliczenia subskrypcji, metoda płatności nie zostanie najpierw obciążona proporcjonalną kwotą opłaty za subskrypcję za liczbę dni między datą zakupu a odpowiednią datą rozliczenia subskrypcji . Twoja metoda płatności będzie nadal obciążana pełną okresową opłatą abonamentową za kolejny miesiąc lub rok, w zależności od przypadku, w każdym dniu rozliczenia subskrypcji.

Zgadzasz się, że nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności będą mogły obciążać Twoją kartę kredytową co miesiąc przed świadczeniem Usługi, jeśli wybierzesz miesięczny tryb płatności. Usługa może zostać przerwana na kontach, których termin płatności minął o 10 dni. Konta, których nie mogą odebrać nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, mogą zostać przekazane zewnętrznej agencji windykacyjnej w celu ich odzyskania.

3.5 Zakończenie subskrypcji

W przypadku każdej subskrypcji Usługi Płatnej, subskrypcja ta będzie kontynuowana, chyba że i do czasu jej anulowania lub anulowania jej przez nas. Musisz anulować subskrypcję przed jej odnowieniem, aby uniknąć obciążania metodą płatności opłatami za subskrypcję za następny okres (tj. za miesiąc lub rok). Okresową opłatę abonamentową naliczymy na Metodę Płatności, którą nam podałeś podczas rejestracji (lub inną Metodę Płatności, jeśli zmienisz informacje o koncie).

Ostrzeżenie: zakończenie subskrypcji może wpłynąć na wrażenia z czytania treści, w tym między innymi odmowę dostępu, usunięcie, wyświetlanie reklam reklamowych i inne konsekwencje, które możemy zmieniać od czasu do czasu, aby nasza Usługa działała lepiej i Twoje zainteresowanie dobra wiara.

3.6 Osoby trzecie i pobieranie opłat

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie informacje o karcie kredytowej i powiązane informacje rozliczeniowe i płatnicze, które przekazujesz FlipBuilder, mogą być udostępniane przez FlipBuilder firmom, które pracują w imieniu FlipBuilder, takim jak podmioty przetwarzające płatności lub agencje kredytowe, wyłącznie w celu sprawdzenia kredytu, dokonywania płatności do FlipBuilder i obsługi konta. Warunki płatności będą oparte na wybranej Metodzie Płatności i mogą być określone w umowach między Tobą a instytucją finansową udostępniającą taką Metodę Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności wystawca Metody Płatności może obciążyć Cię opłatą za transakcję zagraniczną lub powiązanymi opłatami. Skontaktuj się z bankiem i wystawcami kart kredytowych, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli Twoja Metoda Płatności za jakąkolwiek Płatną Usługę nie powiedzie się lub Twoje konto jest przeterminowane, (i) zgadzasz się zapłacić wszystkie kwoty należne na Twoim koncie FlipBuilder na żądanie, (ii) FlipBuilder może pobierać należne opłaty za pomocą innych mechanizmów windykacyjnych (w tym obciążanie innych metody płatności zapisane u nas) oraz (iii) FlipBuilder zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do jednej lub więcej usług FlipBuilder lub konta w FlipBuilder. Po każdym takim wypowiedzeniu pozostaniesz zobowiązany do uiszczenia wszystkich zaległych opłat i prowizji związanych z Twoim kontem i korzystaniem z Usługi FlipBuilder przed wypowiedzeniem.

3.7 Podatki

Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków rządowych nałożonych na korzystanie z usług FlipBuilder, w tym podatków od sprzedaży, użytkowania lub podatku od wartości dodanej. Na żądanie, niezwłocznie przekażesz FlipBuilder odpowiednie pokwitowania lub zaświadczenia dotyczące takich przekazów, tak szybko, jak to możliwe. W zakresie, w jakim FlipBuilder jest zobowiązana do pobierania takich podatków, Firma obciąży Twoją metodę płatności lub w inny sposób doda odpowiednią do Twojego konta rozliczeniowego.

4. Zgłoszenia użytkowników

4.1 Aktywa przed publikacją

Przesyłając zasoby przed publikacją do naszych Witryn, niniejszym udzielasz FlipBuilder ogólnoświatowej, niewyłącznej, zbywalnej, zbywalnej, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych na hostowanie, przechowywanie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie i rozpowszechniać Twoje Aktywa przed publikacją w Usłudze FlipBuilder wyłącznie w celu umożliwienia Tobie i innym określonym przez Ciebie Użytkownikom pracy z tymi Aktywami przed publikacją w wybrany przez Ciebie sposób. Możesz zaprosić osoby niebędące Użytkownikami do współpracy nad Zasobami przed publikacją, ale aby uzyskać dostęp do Zasobów przed publikacją w Usłudze, każda osoba będzie musiała zaakceptować niniejsze Warunki.

4.2 Opublikowane treści

Przesyłając Opublikowane Treści do FlipBuilder, niniejszym udzielasz FlipBuilder ogólnoświatowej, niewyłącznej, zbywalnej, przenoszalnej, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych na hostowanie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, powielanie, rozpowszechnianie i używanie w inny sposób Twoje Opublikowane Treści, w dowolnych formach lub formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych, obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości, w tym między innymi kanałów RSS, funkcji osadzania i uzgodnień dotyczących dystrybucji w celu rozpowszechniania, promowania lub reklamowania Twoich Opublikowanych Treści za pośrednictwem Usługi . Niniejsza licencja obejmuje, na przykład, prawo FlipBuilder do zaangażowania partnera do dystrybucji Opublikowanych Treści, niezależnie od tego, czy partner ten identyfikuje FlipBuilder jako partnera, do bazy klientów takiego partnera, bezpłatnie lub odpłatnie. Niniejsza licencja obejmuje również prawo dla FlipBuilder do konwersji Twoich Opublikowanych Treści do zastrzeżonego formatu FlipBuilder lub innych formatów plików, które mogą być używane przez FlipBuilder oraz do wyświetlania i udostępniania Twoich Opublikowanych Treści, w całości lub w części (w tym fragmenty), w Usłudze w powiązaniu z innymi Opublikowanymi Treściami, treściami lub reklamami. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej innym Użytkownikom poniżej, licencja udzielona przez Ciebie FlipBuilder w niniejszym paragrafie wygasa w odniesieniu do określonej Opublikowanej Treści po usunięciu lub usunięciu takiej Opublikowanej Treści z Usługi.

4.3 Oświadczenia

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje Wpisy Użytkowników i niniejszym uznajesz i potwierdzasz, że Usługa FlipBuilder zapewnia jedynie środki do współpracy i udostępniania Twoich Zgłoszeń Użytkowników. W związku z tym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje Wpisy użytkownika i konsekwencje ich przesłania. Przesyłając swoje Zgłoszenia Użytkownika, potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na używanie oraz upoważnianie Użytkowników FlipBuilder i FlipBuilder do używania i rozpowszechniania Twoje Zgłoszenia Użytkownika, jeśli jest to konieczne do korzystania z licencji udzielonych przez Ciebie w tej sekcji oraz w sposób przewidziany przez FlipBuilder i niniejsze Warunki; (2) Twoje Materiały Użytkownika nie będą i nie będą: (i) naruszać, naruszać lub sprzeniewierzać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw moralnych, prawa do prywatności, prawa do reklamy lub jakichkolwiek inna własność intelektualna lub prawo własności lub (ii) oczernianie, zniesławianie, zniesławianie lub naruszanie prawa do prywatności, reklamy lub innych praw własności jakiejkolwiek innej osoby; oraz (ii) Zgłoszenia Użytkownika nie zawierają żadnych wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków ani innego złośliwego kodu ani żadnych treści lub plików, które zapewniają dostęp do potencjalnie naruszających treści poza Usługami. Osoby naruszające te prawa osób trzecich mogą podlegać odpowiedzialności karnej i cywilnej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i środki zaradcze wobec Użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki.

4.4 Usuwanie zgłoszeń użytkowników

Chociaż FlipBuilder nie ma obowiązku usuwania, ekranowania, edytowania ani monitorowania jakichkolwiek Opublikowanych Treści, FlipBuilder zastrzega sobie prawo do usuwania, ekranowania, edytowania lub dezaktywowania wszelkich Zgłoszeń Użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia. Ponadto, chociaż FlipBuilder nie ma obowiązku usuwania, ekranowania, edytowania ani monitorowania jakichkolwiek Zasobów przed publikacją, FlipBuilder zastrzega sobie prawo i ma całkowitą swobodę w zakresie usuwania, ekranowania, edytowania lub wyłączania Zasobów przed publikacją w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu.

4.5 Brak poparcia

Ponadto rozumiesz, że podczas korzystania z Usługi zostaniesz narażony na Opublikowane Treści z różnych źródeł i że FlipBuilder nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, treść, użyteczność lub prawa własności intelektualnej związane z taką Opublikowaną Treścią. Ponadto rozumiesz i potwierdzasz, że możesz być narażony na Opublikowane Treści, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się zrzec, a niniejszym zrzekasz się wszelkich prawnych lub słusznych praw lub środków, które masz lub możesz mieć wobec FlipBuilder w odniesieniu do do tego. FlipBuilder nie popiera żadnych Zgłoszeń Użytkownika ani żadnych opinii, rekomendacji lub porad wyrażonych w jakimkolwiek Zgłoszeniu Użytkownika, a FlipBuilder wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Zgłoszeniami Użytkownika. W przypadku powiadomienia przez Użytkownika lub właściciela treści Zgłoszenia użytkownika, które rzekomo nie jest zgodne z niniejszymi Warunkami, FlipBuilder może zbadać zarzut i ustalić według własnego uznania, czy usunąć Zgłoszenie użytkownika, do czego zastrzega sobie prawo zgodnie z niniejszymi Warunkami. Semestry. Dla jasności, FlipBuilder nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie w Usługach.

4.6 Partnerzy polecający

W ramach Usług możemy zezwolić niektórym stronom trzecim, takim jak drukarnie, które zawarły umowę z FlipBuilder (każda, „Partner polecający”), na przesyłanie Zgłoszeń Użytkownika w Twoim imieniu. Jeśli partner polecający poleci Ci do FlipBuilder i chcesz umożliwić takiemu partnerowi polecającemu przesyłanie Zgłoszeń użytkownika, oprócz wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, będziesz musiał wyrazić zgodę na dodatkowe warunki (poprzez osobny login proces), aby umożliwić FlipBuilder dostarczenie takiemu Partnerowi polecającemu pewnych informacji, które mogą obejmować między innymi klucz przesyłania API, identyfikator klienta i inne istotne informacje. Bez ograniczania jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków, rozumiesz i zgadzasz się, że FlipBuilder nie ponosi odpowiedzialności za treść lub jakość jakichkolwiek Zgłoszeń Użytkownika dostarczonych przez Partnera Polecającego. Musisz dostarczyć FlipBuilder pisemne powiadomienie z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, jeśli chcesz usunąć Partnera polecającego ze swojego konta.

4.7 Zabronione treści

 • Użytkownik, w tym Użytkownik usług płatnych, który zamieszcza, publikuje lub przesyła treści zabronione, skutkuje zakończeniem świadczenia usługi bez wcześniejszego powiadomienia. Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani przesyłać żadnych następujących treści:
  Treści dla dorosłych — Zabrania się przechowywania lub publikowania treści dla dorosłych lub linków do treści dla dorosłych za pośrednictwem Usług. Wszelkie materiały o charakterze pornograficznym są uważane za treści dla dorosłych. Galerie obrazów online, których głównym celem jest publiczne prezentowanie dzieł sztuki lub środków artystycznych, nie są uważane za treści dla dorosłych.
 • Treści obraźliwe — nietolerancyjne, zniesławiające, prześladowanie, znęcanie się, nękanie, zaproszenia do walki, groźby lub jakiekolwiek komunikaty o jakimkolwiek charakterze, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niewłaściwe, spowodują zakończenie świadczenia usługi bez uprzedniego powiadomienia.
 • POSTANOWIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – Zabrania się przechowywania lub publikowania treści lub linków do treści, które naruszają lub w inny sposób naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich (np. naruszenia znaków towarowych, patentów lub praw autorskich).
 • Treści przedstawiające przemoc — zabrania się przesyłania, publikowania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów, które stanowią bezpośrednie zagrożenie przemocą wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób;
 • Treści szerzące nienawiść — zabrania się przesyłania, publikowania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów promujących nienawiść wobec grup ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek i orientację seksualną/tożsamość płciową;
 • Treść spamu — zabrania się przesyłania, publikowania lub innego przesyłania jakichkolwiek materiałów oznaczonych przez Google jako „spam generowany przez użytkowników”.
 • Treści wprowadzające w błąd i niew dobrej wierze – Zabrania się przesyłania, publikowania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów, które prowadzą do zachowań wprowadzających w błąd i niew dobrej wierze, które uznamy, według naszego wyłącznego uznania, za niewłaściwe.
 • Nieautoryzowane dane osobowe. Zabrania się przesyłania jakichkolwiek nieautoryzowanych informacji umożliwiających identyfikację osoby (PII), w tym między innymi nieautoryzowanych zdjęć osobistych, kontaktów, adresu, e-maili, numerów telefonów i kont w mediach społecznościowych.

5. Zabronione postępowanie

Zgadzasz się nie popełniać żadnego czynu następującego zakazanego zachowania:

 • korzystać z Usługi w jakimkolwiek celu innym niż rozpowszechnianie lub otrzymywanie oryginalnych lub odpowiednio licencjonowanych treści oraz uzyskiwanie dostępu do Usługi, ponieważ takie usługi są oferowane przez FlipBuilder;
 • usuwania oznaczeń praw autorskich lub innych praw własności w Usługach lub Wpisach Użytkowników innych Użytkowników;
 • składać niezamówionych ofert, reklam, propozycji ani wysyłać niechcianej poczty lub spamu do innych Użytkowników Usług. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do niechcianych reklam, materiałów promocyjnych lub innych materiałów nagabywania, masowego wysyłania reklam handlowych, przesyłek łańcuszkowych, ogłoszeń informacyjnych, próśb charytatywnych i petycji o podpisy;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • zniesławiać, nękać, nadużywać, grozić lub oszukiwać Użytkowników Usług, publikować, przesyłać lub rozpowszechniać jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób nieodpowiednie, ani gromadzić lub podejmować prób gromadzenia danych osobowych Użytkowników lub osób trzecich bez ich zgody, lub wykorzystywać treści w Usługach do celów komercyjnych, przy czym należy rozumieć, że treści dostępne w Usługach służą wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku;
 • wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, odsprzedawać, udzielać podlicencji, rozpowszechniać ani w inny sposób przenosić licencji udzielonych w niniejszych Warunkach lub jakichkolwiek Materiałach (zgodnie z definicją poniżej);
 • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, fałszywie rościć sobie powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem lub uzyskiwać dostęp do kont innych osób bez pozwolenia, fałszować podpisu cyfrowego innej osoby, nieprawdziwie przedstawiać źródło, tożsamość lub treść informacji przesyłanych za pośrednictwem Usług lub wykonywać wszelkie inne podobne nieuczciwe działania;
 • hakować, usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Usług lub Wpisów Użytkownika, funkcje uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Usług lub funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usług lub Materiałów Użytkowników lub celowo zakłócać lub uszkadzać działanie Usług lub korzystanie z nich przez dowolnego użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków lub innego złośliwego kodu;
 • inżynierii wstecznej, dekompilacji, deasemblacji lub innych prób odkrycia kodu źródłowego Usług lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w którym taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo niezależnie od niniejszego ograniczenia;
 • modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub tworzyć dzieł pochodnych opartych na Usługach lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w którym taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez niniejsze Warunki lub obowiązujące prawo niezależnie od niniejszego ograniczenia; lub
 • usuwać, zasłaniać, blokować, ukrywać lub w inny sposób zmieniać wyświetlanie jakichkolwiek reklam (lub jakichkolwiek ich części lub aspektów), elementów marki FlipBuilder, w tym logo, znaków towarowych, znaków usługowych lub innych Materiałów wyświetlanych przez FlipBuilder w związku z Usługami w jakikolwiek sposób , niezależnie od korzystania przez użytkownika z funkcji osadzania Usług w celu wyświetlania autoryzowanych treści w witrynach użytkownika lub innych witrynach stron trzecich.
 • krzywdzić nieletnich w jakikolwiek sposób;
 • zbierać lub w inny sposób gromadzić informacji o innych, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
 • tworzyć fałszywej tożsamości lub fałszywego adresu e-mail lub nagłówka, ani w inny sposób próbować wprowadzać innych w błąd co do tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości;
 • naruszać jakichkolwiek przepisów prawa Stanów Zjednoczonych dotyczących przesyłania danych technicznych lub oprogramowania eksportowanego ze Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Usługi;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • zakłócać korzystania z Usługi przez innego Użytkownika.

6. Prywatność; Zgoda na komunikację elektroniczną

6.1 Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityka prywatności FlipBuilder zostaje niniejszym włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności, aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez FlipBuilder. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie rejestrować się w naszej Witrynie ani w inny sposób uzyskiwać dostępu lub korzystać z naszej Witryny

6.2 Biuletyny

Podczas rejestracji konta w usłudze FlipBuilder automatycznie zgadzasz się na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, które mogą obejmować biuletyny aktualizacji oprogramowania, ogłoszenia i wiadomości e-mail promocyjne dotyczące naszego oprogramowania i inne oferty promocyjne od stron trzecich. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia „Powiadomienia” w menu „Ustawienia” na koncie Usług. Zgadzasz się, że wszelkie powiadomienia, umowy, ujawnienia lub inne komunikaty, które wysyłamy do Ciebie drogą elektroniczną, spełnią wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji, w tym, że taka komunikacja będzie miała formę pisemną.

6.3 Grupa dyskusyjna

Usługa może zapraszać do czatu lub udziału w forach internetowych, forach dyskusyjnych lub blogach i innych funkcjach. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub transmitowania Treści przesłanych przez użytkownika do Spółki i/lub do lub za pośrednictwem Usługi, w tym między innymi tekstu, pism, zdjęć , grafiki, komentarze, sugestie lub informacje umożliwiające identyfikację lub inne materiały (łącznie „Treści użytkownika”). Wszelkie materiały przesyłane do Spółki lub w inny sposób za pośrednictwem Usługi będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wszelkie komentarze, opinie, sugestie, pomysły, posty na forum i inne zgłoszenia („Pomysły”) ujawnione, przesłane lub oferowane Spółce w związku z korzystaniem z Usługi lub w inny sposób oraz dowolny czat, blog, tablica ogłoszeń, forum internetowe, tekst, e-mail lub inna komunikacja z Firmą („Wiadomości e-mail użytkownika”) będzie wyłączną własnością Firmy. Zgadzasz się, że o ile prawo nie stanowi inaczej, Firma może wykorzystywać, sprzedawać, wykorzystywać i ujawniać Pomysły i/lub E-maile Użytkownika w dowolny sposób, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia. Na przykład możemy wykorzystywać Treści użytkownika na wiele różnych sposobów, w tym wyświetlać je w Internecie, przeformatowywać, włączać do innych utworów, tworzyć na ich podstawie dzieła pochodne, promować je, rozpowszechniać i zezwalać innym na to samo w związku z własnymi stronami internetowymi i platformami medialnymi.

Nie kontrolujemy komunikacji, informacji ani plików dostarczanych do grup dyskusyjnych na FlipBuilder i na innych platformach. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie mamy obowiązku monitorowania Witryny ani korzystania z jej Usługi. Możemy monitorować lub przeglądać niektóre obszary Witryny, w których przesyłasz lub publikujesz materiały, które mogą być wymagane do konserwacji i utrzymania. Przesyłając jakąkolwiek komunikację publiczną do naszej Witryny, udzielasz nam nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej, wieczystej, nieograniczonej, bezpłatnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na użytkowanie, ponowne wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, publikowanie , publicznie prezentować, publicznie wykonywać, modyfikować, adaptować, zmieniać, edytować, tworzyć dzieła pochodne, włączać do jednej lub więcej kompilacji oraz powielać i rozpowszechniać takie kompilacje oraz w inny sposób wykorzystywać takich komunikatów we wszystkich znanych obecnie lub później opracowanych mediach. Gwarantujesz, że masz prawo przyznać nam te prawa. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że wszelka komunikacja przekazywana do lub za pośrednictwem dowolnego forum w Witrynie jest publiczna. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie oczekujesz prywatności w żadnej komunikacji publicznej, a żadna poufna, powiernicza, umownie dorozumiana lub inna relacja nie zostanie stworzona między Tobą a nami w wyniku przekazania komunikacji publicznej do FlipBuilder. Ponadto Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, integralność, kompletność, jakość, legalność, użyteczność, bezpieczeństwo i prawa własności intelektualnej jakichkolwiek postów na forum, komentarzy, ocen lub komplementów wygłaszanych przez jednego użytkownika na temat innych użytkowników lub grup użytkowników, i nie ma odpowiedzialności za oferowanie innym użytkownikom równoważnej możliwości odpowiedzi.

ZRZEKAMY SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z TREŚCIĄ TAKICH MATERIAŁÓW, BEZ WZGLĘDU NA PRAWA AUTORSKIE, POWTARZANIE, PRYWATNOŚĆ, NIEPRZYPICENIE LUB INNE. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NASZĄ POLITYKĄ JEST WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA W BADANIACH NIELEGALNYCH LUB NIEWŁAŚCIWYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WITRYN LUB TEJ USŁUGI ORAZ ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO W KAŻDYM CZASIE DO EDYCJI, ODMOWY WYSYŁANIA LUB USUWANIA JAKICHKOLWIEK W CZĘŚCI, KTÓRE W NASZYM WYŁĄCZNYM UZNANIU SĄ NIEDOZWOLONE LUB NARUSZAJĄ NINIEJSZE WARUNKI.

7. Zrzeczenie się gwarancji

FlipBuilder zrzeka się wszelkich gwarancji, ustawowych, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika od FlipBuilder lub za pośrednictwem usługi FlipBuilder nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie. Wyraźnie potwierdzasz, że niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, udziałowców, agentów, licencjodawców i podwykonawców FlipBuilder. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko.

Usługi i wszelkie dane, informacje, zgłoszenia użytkowników, powiązane witryny, produkty, usługi lub aplikacje udostępniane w połączeniu z Usługą lub za jej pośrednictwem są dostarczane w stanie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, „ze wszystkimi błędami” oraz bez gwarancji lub oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych. FlipBuilder, jej licencjodawcy, podmioty stowarzyszone i partnerzy nie gwarantują, że dane, zgłoszenia użytkowników lub jakiekolwiek inne produkty, usługi lub aplikacje oferowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem lub w dowolnych powiązanych witrynach będą nieprzerwane lub wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych komponentów i nie gwarantuje, że którekolwiek z powyższych zostanie poprawione. FlipBuilder, jego licencjodawcy, podmioty stowarzyszone i partnerzy nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń dotyczących korzystania lub wyników korzystania z Usługi lub jakichkolwiek powiązanych witryn pod względem poprawności, dokładności, niezawodności lub w inny sposób.

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz, uzyskujesz dostęp, pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz informacje, materiały lub dane za pośrednictwem Usługi lub wszelkich powiązanych witryn według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na Twojej własności (w tym system komputerowy) lub utratę danych, która wynika z pobrania lub wykorzystania takich materiałów lub danych.

Markowe przykłady flipbooków prezentowane na stronie głównej, stronach studiów przypadków lub innych miejscach tej witryny są wykonane przez oprogramowanie FlipBuilder i przykłady te nie reprezentują opinii tych marek. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek lub logo wymienione lub używane w tej witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

8. Modyfikacje

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, a najnowsza wersja będzie zawsze publikowana na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana, według naszego wyłącznego uznania, jest istotna, powiadomimy Cię (na przykład pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z Twoim kontem). Inne zmiany mogą zostać opublikowane na naszej stronie z warunkami, więc prosimy o regularne sprawdzanie tych stron. Kontynuując dostęp do Usług lub korzystanie z nich po wprowadzeniu zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usług.

9. Polityka zwrotów

W przypadku zamówienia licencji na oprogramowanie oferujemy 30- lub 60-dniową politykę zwrotu pieniędzy w oparciu o różnych dostawców rozwiązań e-commerce, którzy reprezentują nas w celu pobrania płatności i realizacji zamówienia.

W przypadku usług hostingowych zawsze oferujemy bezpłatną wersję próbną usług hostingowych, które można wykorzystać do przetestowania funkcjonalności i oceny wartości naszego produktu. Dlatego generalnie nie oferujemy zwrotów za usługi hostingowe. Wszelkie opłaty pobierane z Twojego konta hostingowego nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. Jeśli Ty lub my anulujemy Twoją subskrypcję, nie masz prawa do zwrotu jakichkolwiek opłat za subskrypcję, które zostały już naliczone za okres subskrypcji, który już się rozpoczął. Zgadzasz się przesłać nam pisemny spór dotyczący dowolnego obciążenia konta w ciągu trzydziestu (30) dni od obciążenia, w przeciwnym razie spór zostanie uchylony, a obciążenie będzie ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Zwroty (jeśli występują) dokonane w wyniku sporu są w gestii Spółki.

10. Ustawa DMCA

Zabrania się publikowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub powielania w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych należących do innych osób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw własności. Naszą zasadą jest reagowanie na wyraźne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Ponadto niezwłocznie i bez wypowiedzenia usuniemy konta osób uznanych przez nas za wielokrotnych naruszeń.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich i uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, postępuj zgodnie z naszą polityką DMCA.

11. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć nas, naszych funkcjonariuszy, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, następców, cesjonariuszy, dyrektorów, funkcjonariuszy, agentów, usługodawców, dostawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i kosztami sądowymi, wniesionymi przez osoba trzecia z powodu lub wynikających z materiałów, które przesyłasz, publikujesz lub udostępniasz za pośrednictwem Usługi, korzystaniem z Usługi, naruszeniem przez Ciebie Warunków, naruszeniem któregokolwiek z oświadczeń i gwarancji zawartych w niniejszych Warunkach lub naruszeniem jakichkolwiek prawa innej osoby lub podmiotu.

Jeśli korzystasz z Usług w imieniu firmy, firmy lub innego podmiotu, lub jeśli korzystasz z Usługi w celach komercyjnych, Ty i podmiot zwolnicie się Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczycie Spółkę przed wszelkimi pozwami, roszczeniami lub działaniami wynikającymi z lub powiązanych do korzystania z Usługi lub naruszenia niniejszych Warunków, w tym wszelkiej odpowiedzialności lub wydatków wynikających z roszczeń (w tym roszczeń o zaniedbanie), strat, odszkodowań, spraw, wyroków, kosztów postępowania sądowego i honorariów adwokackich.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub przykładowe szkody (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z jakiegokolwiek aspektu korzystania z witryn lub Usługi, niezależnie od tego, czy szkody wynikają z użytkowania lub niewłaściwego korzystania z witryny lub usługi, z niemożności korzystania z witryn lub usługi lub z przerwania, zawieszenia, modyfikacji, zmiany lub zamknięcia witryn lub usługi. Takie ograniczenie ma również zastosowanie w odniesieniu do szkód poniesionych w związku z innymi usługami lub produktami otrzymanymi za pośrednictwem lub reklamowanymi w związku z naszą witryną lub usługą lub jakimikolwiek linkami w witrynie, a także z powodu wszelkich informacji lub porad otrzymanych za pośrednictwem lub reklamowanych w związku z witrynami lub usługą lub jakimikolwiek linkami w witrynach. Ograniczenia te mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W niektórych jurysdykcjach ograniczenia odpowiedzialności są niedozwolone, a niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie dotyczyć użytkownika.

13. Warunki specjalne dotyczące Apple

Jeśli Użytkownik pobiera Oprogramowanie ze sklepu App Store firmy Apple, Inc., przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (a) jeśli jakakolwiek osoba trzecia twierdzi, że posiadanie lub korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, Apple nie ponosi odpowiedzialności za dochodzenia, obrony, ugody lub zwolnienia z wszelkich takich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej; (b) Apple nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń związanych z Oprogramowaniem, w tym: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) utrzymanie i wsparcie; (iii) wszelkie roszczenia, że Oprogramowanie nie jest zgodne z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym lub regulacyjnym; oraz (iv) wszelkie roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów; oraz (c) Apple i jego spółki zależne są zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi niniejszych Warunków, a po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszych Warunków Apple i jego spółki zależne będą miały prawo (i będą uważane za akceptujące to prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków w stosunku do ty.

14. Prawa własności intelektualnej 

14.1 Twoje prawa

Zachowujesz pełne prawo własności do swoich treści („Treści użytkownika”). Przez „Treści użytkownika” rozumiemy zarówno materiały, które przesyłasz na FlipBuilder („Zgłoszenia użytkownika”), jak i treści wygenerowane/opublikowane w FlipBuilder („Grafika stworzona przez użytkownika”). FlipBuilder NIE rości sobie ŻADNYCH praw własności do tekstu, plików, obrazów, zdjęć, filmów, dźwięków, utworów muzycznych, dzieł autorskich ani żadnych innych materiałów („Treści użytkownika”), które publikujesz na naszej Platformie. Potrzebujemy jednak, abyś przyznał nam pewne prawa w „Treści użytkownika”, abyśmy mogli włączyć takie „Treści użytkownika” do naszych Usług. Bez takich praw możemy naruszać prawa autorskie i inne prawa, przechowując, publikując, tworząc kopie zapasowe i zezwalając na pobieranie Treści użytkownika na lub za pośrednictwem FlipBuilder. Wyświetlając lub publikując jakiekolwiek treści w Usługach lub za ich pośrednictwem, niniejszym udzielasz FlipBuilder niewyłącznej, w pełni opłaconej i nieodpłatnej, ogólnoświatowej, ograniczonej licencji na używanie, modyfikowanie, usuwanie, dodawanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, powielanie oraz tłumaczyć takie treści, w tym między innymi rozpowszechniać część lub całość Witryny w dowolnych formatach medialnych za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych, z wyjątkiem treści nieudostępnianych publicznie („prywatne”), które nie będą rozpowszechniane poza Usługami.

14.2 Prawa autorskie

Materiały znajdujące się w Witrynie są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i innymi prawami autorskimi, z wyjątkiem dzieł rządu Stanów Zjednoczonych zgodnie z 1 § 105 USC. Wybór, układ i prezentacja wszystkich materiałów (w tym informacji znajdujących się w domenie publicznej) oraz ogólny projekt strony jest chroniony prawem autorskim. Udziela się zgody na przeglądanie i drukowanie materiałów z Witryn w niekomercyjnym celu przeglądania, czytania i przechowywania w celach informacyjnych. Wszelkie inne kopiowanie, dystrybucja, retransmisja lub modyfikacja informacji lub materiałów na tej stronie, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody FlipBuilder Software Co., Ltd. jest surowo zabronione.

14.3 Prawa FlipBuilder

Wszelkie materiały zawarte w Usługach są chronione prawem autorskim Wonder Idea Technology Ltd. i chronione w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawa autorskie i traktaty międzynarodowe. Żadna osoba nie jest upoważniona do używania, kopiowania ani rozpowszechniania jakiejkolwiek części FlipBuilder, w tym powiązanej grafiki.

FlipBuilder.com to znak towarowy/usługowy, który identyfikuje FlipBuilder i świadczone przez nią usługi. Takie znaki nie mogą być używane w żadnych okolicznościach bez uprzedniej pisemnej zgody Wonder Idea Technology Ltd.

Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności, korzystając z Usługi, pobierając materiały z Usługi lub przesyłając je do Usługi lub kupując jakiekolwiek wirtualne towary lub wirtualną walutę. Ponadto zgadzasz się nie kopiować, redystrybuować, publikować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów z Usługi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

15. Wypowiedzenie; Naruszenia

O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w niniejszych Warunkach, zgadzasz się, że FlipBuilder, według własnego uznania i bez kar, może zamknąć lub zawiesić dowolne konto hostowane przez lub korzystanie z Usługi oraz usunąć i odrzucić całość lub dowolną część konta , profil użytkownika i wszelkie zgłoszenia użytkownika z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Możemy również według własnego uznania iw dowolnym momencie zaprzestać zapewniania dostępu do Usług lub jakiejkolwiek ich części, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że każde zakończenie Twojego dostępu do Usług lub dowolnego konta, które możesz posiadać lub jego części, może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszych Warunkach, i zgadzasz się, że FlipBuilder nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za każde takie wypowiedzenie, w tym utratę Zgłoszeń użytkownika. Wszelkie podejrzenia o nieuczciwe, nadużycia lub nielegalne działania mogą być kierowane do odpowiednich organów ścigania. Te środki są dodatkiem do wszelkich innych środków, które FlipBuilder może mieć na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Po rozwiązaniu umowy z dowolnego powodu zgadzasz się natychmiast zaprzestać korzystania z Usług, wszelkiej towarzyszącej dokumentacji i wszystkich innych powiązanych materiałów. Twoje jedyne zadośćuczynienie w odniesieniu do niezadowolenia z: (i) Usług; (ii) dowolny warunek niniejszych Warunków; (iii) wszelkie zasady lub praktyki FlipBuilder w zakresie obsługi Usług; lub (iv) jakiekolwiek treści lub informacje przesyłane za pośrednictwem Usług, oznacza zakończenie niniejszych Warunków i konta.

Możesz anulować Usługę Płatną w dowolnym momencie, przechodząc do ustawień swojego konta w Usługach i wybierając opcję anulowania tej Usługi Płatnej. Niewykorzystane opłaty nie podlegają zwrotowi, a FlipBuilder zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat abonamentowych do końca wybranego przez Ciebie okresu abonamentowego. Jeśli pobierzemy od Ciebie opłaty za pełny okres subskrypcji, będziesz mieć dostęp do anulowanej Płatnej Usługi do końca okresu subskrypcji, a niniejsze Warunki będą nadal miały zastosowanie do korzystania z tej Płatnej Usługi.

Możesz zamknąć swoje konto w Usłudze i niniejsze Warunki w dowolnym momencie, przechodząc do ustawień konta w Usługach i wybierając opcję zamknięcia konta. Jeśli FlipBuilder zamknie Twoje konto z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat do końca okresu subskrypcji za jakąkolwiek Płatną Usługę zakupioną przed rozwiązaniem. Jeśli zakończymy korzystanie z dowolnej części lub wszystkich Usług przed zakończeniem okresu subskrypcji (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wypowiedzenie jest wynikiem naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, w takim przypadku możemy wypowiedzieć bez odpowiedzialności, jak opisano w akapicie powyżej ), jedynym środkiem zaradczym jest proporcjonalny zwrot ceny zakupu zapłaconej za każdą anulowaną usługę płatną.

16. Różne

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie, zawartość swoich plików i folderów. Na przykład Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że masz prawa lub pozwolenia potrzebne do przestrzegania niniejszych Warunków.

Możemy zdecydować się na przeglądanie treści publicznych pod kątem zgodności z naszymi wytycznymi dla społeczności, ale potwierdzasz, że Firma nie ma obowiązku monitorowania jakichkolwiek informacji w Usłudze. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność, stosowność lub legalność plików, postów użytkowników lub jakichkolwiek innych informacji, do których możesz uzyskać dostęp za pomocą Usługi.

Pliki i inne treści w Serwisie mogą być chronione prawami własności intelektualnej innych osób. Nie kopiuj, nie przesyłaj ani nie pobieraj plików, chyba że masz do tego prawo. Ty, a nie FlipBuilder, będziesz w pełni odpowiedzialny za to, co kopiujesz, przesyłasz, pobierasz lub w inny sposób używasz podczas korzystania z Usługi. Użytkownikowi nie wolno przesyłać do Usługi oprogramowania szpiegującego ani żadnego innego złośliwego oprogramowania.

Ty, a nie FlipBuilder, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę wszystkich swoich rzeczy. FlipBuilder nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie Twoich rzeczy, ani za jakiekolwiek koszty lub wydatki związane z tworzeniem kopii zapasowych lub przywracaniem Twoich rzeczy.

16.1 Treść indeksowana przez wyszukiwarki

Cała treść książki, którą przesyłasz, będzie domyślnie indeksowana przez wyszukiwarki. Jeśli zawartość można wyłączyć lub usunąć, wyszukiwarki mogą nadal uwzględniać ją jako wynik wyszukiwania. Zgadzasz się, że Firma nie może kontrolować sposobu, w jaki wyszukiwarki wyświetlają jej własne wyniki wyszukiwania.

16.2 Prawa autorskie

Cała zawartość dostarczana w ramach lub za pośrednictwem tej Usługi jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, prawa patentowe, przepisy i prawa dotyczące znaków towarowych, a także różne prawa własności intelektualnej oraz międzynarodowe traktaty i umowy. Żadna własność intelektualna jakiejkolwiek natury zawarta w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem nie może być kopiowana, publikowana, odtwarzana, dekompilowana, wymieniana, wymieniana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela treści.

17. Sprzedaż cyfrowa

17.1 WARUNKI SPRZEDAJĄCEGO

Spółka umożliwia wydawcom sprzedaż publikacji za pośrednictwem naszej platformy za pośrednictwem usługi Digital Sales.

Wydawcy, którzy korzystają z naszej Platformy w celu sprzedaży swoich treści, zgadzają się przestrzegać wszystkich zasad zawartych w niniejszych warunkach świadczenia usług. Jeżeli Wydawca jest organizacją, osoba fizyczna, która akceptuje niniejsze warunki świadczenia usług na rzecz podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniona do zawarcia niniejszej umowy jako upoważniony przedstawiciel Wydawcy, a tym samym zobowiązuje wydawcę do jej warunków niniejszej umowy.

Program sprzedaży cyfrowej może z czasem ulec zmianie, a warunki usługi ulegną odpowiedniej zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie i powiadomienia o zmianach, publikując nowe warunki z datą zmiany lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail zarejestrowany na koncie wydawcy.

Aby rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem naszego serwisu, musisz posiadać aktywne, potwierdzone konto FlipBuilder. Musisz także mieć co najmniej 13 lat lub być pełnoletni w swojej jurysdykcji i być w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę.

Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które podajesz w programie sprzedaży cyfrowej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, są dokładne. Musisz również aktualizować te dane przez cały okres korzystania z cyfrowej usługi sprzedaży. Nie możesz podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani używać nazwy użytkownika, do używania której nie masz uprawnień.

17.1.1 Wymagania dotyczące treści

Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie na własny koszt każdej publikacji, którą chcesz sprzedać za pośrednictwem naszej usługi. Treść Twoich publikacji musi być zgodna ze wszystkimi zasadami wymienionymi w niniejszych warunkach umowy o świadczenie usług, w tym wymienionymi w sekcji Zgłoszenia użytkowników, Bezpieczeństwo witryny i zachowanie. Publikując treści na naszej Platformie, potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa, licencje lub pozwolenia na publikowanie i sprzedaż za pośrednictwem Platformy. Jesteśmy uprawnieni do określania, jakie treści akceptujemy do programu sprzedaży cyfrowej według własnego uznania. Musisz wyrazić zgodę na oferowanie co najmniej 2 stron (okładka przednia i okładka tylna) jako bezpłatny podgląd, dostępny na Platformie dla każdego odwiedzającego witrynę.

17.1.2 Wypłaty

Możesz wycofać swoje publikacje z programu sprzedaży, usuwając je w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na żadne z zamówień, które zostały już zrealizowane za pośrednictwem naszego serwisu. Wycofanie publikacji z programu sprzedaży nie spowoduje w konsekwencji usunięcia sprzedanych numerów z kont klientów. Wycofanie będzie miało zastosowanie wyłącznie prospektywnie.

17.1.3 Edycja

W przypadku niezamierzonych błędów lub problemów z formatowaniem możesz edytować i ponownie przesyłać publikacje cyfrowe w celu sprzedaży. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane natychmiast i bez powiadomienia do wszystkich publikacji, które zostały zakupione przed datą edycji. Jeśli nie chcesz, aby kupujący otrzymywali aktualizację, możesz przesłać aktualizację jako osobny plik do sprzedaży.

17.1.4 Ochrona sprzedawcy/DRM

Chronimy wszystkie publikacje cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem naszej Platformy przed przekazywaniem, kopiowaniem, powielaniem lub przeglądaniem przez osoby, które za nie nie zapłaciły. Każdy kupujący musi założyć konto w Usługach, zanim będzie mógł kupić wydanie, i może kupić tylko pozwolenie na wyświetlanie.

17.1.5 Ceny sprzedaży

Masz wyłączną i całkowitą swobodę w ustalaniu ceny detalicznej dla klienta, po której Twoje publikacje cyfrowe są sprzedawane za pośrednictwem programu sprzedaży cyfrowej FlipBuilder. W każdej chwili masz prawo do zmiany ceny swoich publikacji. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za rozliczanie Twoich klientów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani Twoich kupujących za błędy w rozliczeniach lub brak rozliczenia za jakiekolwiek publikacje sprzedawane za pośrednictwem naszej platformy.

17.1.6 Opłaty i podatki

Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem cyfrowego programu sprzedaży FlipBuilder będzie wiązać się z opłatą za przetwarzanie płatności stosowaną przez zewnętrznego dostawcę rozliczeń. Jeśli klient znajduje się w jurysdykcji, w której zgodnie z prawem wymagany jest podatek od sprzedaży, podatek od wartości dodanej lub inny podatek od takiego zakupu, jesteś odpowiedzialny za dodanie odpowiedniej kwoty podatku do ustalonej ceny opłacony zakup. Jesteś również odpowiedzialny za wszystkie inne podatki, w tym podatki od dochodu netto.

17.1.7 Waluty

Musisz ustawić cenę w dolarach amerykańskich. Jednak kupujący mogą płacić w innych walutach akceptowanych przez nasz procesor płatności Stripe. Dokładna cena, jaką zapłaci kupujący, jest obliczana według kursu wymiany używanego przez Stripe w tym konkretnym czasie.

17.1.8 Rozliczenia i płatności

Do obsługi przepływu płatności korzystamy z zewnętrznego procesora płatności i dostawcy rozliczeń („przetwarzający płatności”). W tym celu będziesz musiał również utworzyć konto procesora płatności i połączyć je z kontem procesora płatności FlipBuilder, aby wysyłać i odbierać pieniądze. Musisz upoważnić Firmę do pobierania opłat od klientów za towary cyfrowe, które kupują od Ciebie w Twoim imieniu. Informacje rozliczeniowe Twojego klienta będą przechowywane na Twoim koncie Stripe, a także na naszym. Jednak żadne poufne informacje o karcie nie zostaną udostępnione FlipBuilder ani Tobie.

Każda transakcja kupna odbywa się w 2 krokach:

(1) Kupujący dokonuje zakupu na naszej Platformie za pośrednictwem naszego konta w procesorze płatności

(2) Podmiot przetwarzający płatności przetwarza zamówienie i wysyła odpowiednie kwoty na konto sprzedawcy Podmiotu przetwarzającego płatności, po odliczeniu własnej opłaty za transakcję.

17.1.9 Zwroty pieniędzy

Jesteś odpowiedzialny za obsługę wszystkich zwrotów, wymian i podobnych wniosków zainicjowanych przez Twoich klientów. Dla każdego żądania określisz odpowiednie rozwiązanie. Nie otrzymasz żadnych wpływów za zamówienia, za które zostały zwrócone.

17.1.10 Prenumeraty czasopism. 

Obowiązkiem sprzedawcy jako sprzedawcy czasopisma jest terminowe dostarczenie wszystkich przedpłaconych numerów z przedpłaconej subskrypcji, zgodnie z opisem w ofercie subskrypcji.

17.2 UMOWA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI Z OSOBĄ TRZECĄ

Usługi przetwarzania płatności dla sprzedawców na naszej Platformie są świadczone przez Stripe i podlegają Umowie połączonego konta Stripe, która obejmuje Warunki świadczenia usługi Stripe (łącznie „Umowa o świadczenie usług Stripe”). Zgadzając się na te warunki lub kontynuując działalność jako sprzedawca na FlipBuilder, zgadzasz się na związanie się Umową o świadczenie usług Stripe, ponieważ ta sama może być od czasu do czasu modyfikowana przez Stripe. Jako warunek FlipBuilder umożliwiający usługi przetwarzania płatności za pośrednictwem Stripe, zgadzasz się dostarczyć nam dokładnych i pełnych informacji o Tobie i Twojej firmie, a także upoważniasz nas do udostępniania ich i informacji o transakcjach związanych z korzystaniem z usług przetwarzania płatności świadczonych przez Stripe.

Możemy również korzystać z Paypal i innych procesorów płatności w programie sprzedaży cyfrowej. Wyrażasz zgodę na związanie się umową usługową podmiotów przetwarzających płatności. Upoważniasz nas do udostępniania ich i informacji o transakcjach związanych z korzystaniem z usług przetwarzania płatności świadczonych przez te podmioty przetwarzające płatności.

17.3 WARUNKI DLA KLIENTA

Jeśli jesteś klientem programu Digital Sales (tj. czytelnikiem, który kupuje dostęp do publikacji wydawcy zewnętrznego za pośrednictwem FlipBuilder), zgadzasz się

(a) przestrzegać warunków wydawcy dotyczących dostępu do takiej publikacji i korzystania z niej;

(b) nie wysuwać żadnych roszczeń przeciwko FlipBuilder ani w żaden sposób nie obciążać FlipBuilder odpowiedzialnością za dostęp i korzystanie lub niemożność uzyskania dostępu i korzystania z takiej publikacji.

Jesteś odpowiedzialny za skierowanie do sprzedawcy wszystkich swoich skarg, wniosków o zwrot pieniędzy i innych podobnych próśb. Jedyne skargi, które weźmiemy pod uwagę, to potencjalne nieuczciwe transakcje lub naruszenie praw autorskich. Wszystko inne musi zostać rozwiązane między Tobą a sprzedawcą. Nie będziemy zajmować się sprawami, w których Ty (kupujący) jesteś po prostu rozczarowany zakupem.